Norrbotten Västerbotten Jämtland Västernorrland

Dalarna Gävleborg Värmland Örebro

Västmanland Uppsala Södermanland Stockholm

Västra Götaland Jönköping Östergötland Kalmar

Gotland Halland Kronoberg Skåne

Blekinge Världen

För att kunna använda vårt minne maximalt måste vi vara medvetna om hur det fungerar, hur vi lagrar, erinrar och glömmer information. Genom att utnyttja dess starka sidor och kringgå svagheterna kan vi kraftigt öka vår inlärnings- och erinrings- förmåga.

Minnet är associativt: tanken på någonting får oss att komma ihåg andra saker som hänger samman med detta, och dessa kan i sin tur leda till vidare associationer. Det klassiska exemplet är Marcel Prousts berömda beskrivning i På spaning efter den tid som flytt av hur upplevelsen att äta en Madeleine-kaka doppad i lindblomste fick honom att erinra sig sin barndom. Associationer behöver inte vara medvetna, utan beror ofta på saker man har "i bakhuvudet" eller som finns i omgivningen. Genom att medvetet skapa associationer kan minnet förbättras kraftigt, eftersom det blir lättare att få fatt på ett minne man behöver och att koppla det till andra minnen.

Mycket av våra minnen är fantasier och gissningar snarare än minnen av verkliga upplevelser. Även om ett minne kan verka kristallklart är det troligen till stor del en efterkonstruktion och innehåller detaljer som aldrig inträffat, men verkar rimliga. Ett bra exempel på detta är vittnespsykologin: genom lätta suggestioner som passar in i situationen ("Såg du kniven?") kan man få en person att tro sig ha sett en sak när något helt annat inträffade. Man kan och bör inte lita för mycket på sitt minne.